Rock på svenska. Från Little Gerhard till Laleh

Lars Lilliestam           


Bo Ejeby Förlag
345 s. Inb.
Artikelnr: 677

Kategorier: , , ,

250.00 SEK

Information

”Rock på svenska” handlar om den svenska rockmusikens historia, från Little Gerhard till Laleh, från mitten av 1950-talet till 2013.
Skildringen bygger på idén att svensk rockmusik skapas i ett möte mellan musik som redan finns i Sverige och stilimpulser som kommer utifrån. Titeln ska förstås som att svensk rockmusik har en egen accent och ofta inte låter som engelsk eller amerikansk musik – vare sig den sjungs på svenska eller engelska.
Utöver historiken finns också analyser av ett urval svenska artister, som Eldkvarn, Laleh, Kent, Säkert!, Peps och Timbuktu, och stilar som dansband, folkrock, blues, landsortsrock och hiphop. Ett kapitel handlar om texter: varför sjunger man på svenska eller engelska och vad får valet av språk för konsekvenser?
Boken tar inte bara upp musik och texter utan också kulturella förändringar vad gäller tänkesätt, livsstilar, politik, mode, media och musikjournalistik.
”Rock på svenska” vänder sig både till studenter på universitet och högskolor och en bred musikintresserad allmänhet.
Boken är en kraftigt bearbetad version av Lars Lilliestams tidigare bok ”Svensk rock”.

Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet.  Han har tidigare publicerat bland annat böckerna Gehörsmusik, Sälj det i toner (med Erling Bjurström), ”En dödsmetall-hardcore-hårdrockgrej, det är jättesvårt att förklara” – göteborgska gymnasister tänker och talar om musik, Musiken och jag, , Musikliv och Lyssna på musik.

Recensioner | Reviews

”Lars är helt suverän på att berätta om vad musik är, hur vi påverkas av den och vilken roll den fyller i människors vardagsliv och varför det är så viktigt med musik, så att den verkligen kan bli som ’Soundtrack of our lives’. Han är dessutom bra på att få fram det här budskapet ’live’ som en slags underhållande föredragshållare, i likhet med skolans bästa lärare som lyckas med att få alla elever att bli passionerat intresserade av fysik eller matematik. Och all berättarglädje som Lars har, den har han lyckats översätta till 344 sidor text i sin bok ’Rock på svenska’ där mitt exemplar är alldeles fullt med gula post-it lappar intill alla träffsäkra formuleringar som jag gärna citerar.” – Lennart Wretlind, Wretlinds värld

”Lilliestams nya bok Rock på svenska har sina största förtjänster i klargörandet av rockens dunkla sammanhang. Mellan drömmarna, angloamerikansk import, svensk nationalromantik, visor, teknik – och pengar.” – Mikael Strömberg, Aftonbladet

Vi rekommenderar också… | Also recommended…