Musiken och jag

Thomas Bossius   Lars Lilliestam        


Bo Ejeby Förlag
336 s. Hft. 2011.
Artikelnr: 585

Kategorier: , ,

190.00 SEK

Information

Vad gör vi med musik?
Intervjuer med 42 människor om hur de använder musik i vardagslivet.

Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet ”Musik i männi­skors liv”, ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag.
Författarna, som båda är knutna till Göteborgs Universitet, har intervjuat 42 människor i åldrarna 20–95 år och boende i Göteborg om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem.
Projektet är unikt och har bara några få internationella motsvarigheter. Teman som behandlas är musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande och dansande, men också att läsa om musik, att köpa och samla musik, minnen till musik, starka musikupplevelser. Människornas egna berättelser står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier.
Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning.

Thomas Bossius är fil.dr och lektor i kulturstudier. Hans avhandling, Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen, handlar om ungdomar, musik och religion. Läs mer om honom på Göteborgs Universitets hemsida.

Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap. Han har tidigare publicerat bland annat böckerna Gehörsmusik, Sälj det i toner (med Erling Bjurström), ”En dödsmetall-hardcore-hårdrockgrej, det är jättesvårt att förklara” – göteborgska gymnasister tänker och talar om musik, Musikliv, Lyssna på musik och Rock på svenska (tidigare kallad Svensk rock).

Recensioner | Reviews

”Det är sällan man läser en så distinkt rapport.” – Mikael Strömberg, Aftonbladet

”Det är välkommet med studier som inte bara behandlar musikens uppbyggnad och historia, utan har ambitionen att ta ett helhetsgrepp. Lilliestam och Bossius definierar musikalisk habitus som verktyg för att förstå den musiklyssnande människan som samhällsvarelse.” – Agnes Arpi, Axess

Vi rekommenderar också… | Also recommended…