Musiken och jag

Bossius, Thomas   Lilliestam, Lars        

190 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
336 s. Hft. Bo Ejeby Förlag.
Artikelnr: BEF - 585


Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet ”Musik i männi­skors liv”, ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag.
Författarna, som båda är knutna till Göteborgs Universitet, har intervjuat 42 människor i åldrarna 20–95 år och boende i Göteborg om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem.
Projektet är unikt och har bara några få internationella motsvarigheter. Teman som behandlas är musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande och dansande, men också att läsa om musik, att köpa och samla musik, minnen till musik, starka musikupplevelser. Människornas egna berättelser står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier.
Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning.
Thomas Bossius är fil.dr och lektor i kulturstudier. Hans avhandling, Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen, handlar om ungdomar, musik och religion.Läs mer om honom på Göteborgs Universitets hemsida.
Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap och har tidigare gett ut bl.a. Svensk rock och Musikliv. Läs mer om honom på Göteborgs Universitets hemsida.

”Det är välkommet med studier som inte bara behandlar musikens uppbyggnad och historia, utan har ambitionen att ta ett helhetsgrepp. Lilliestam och Bossius definierar musikalisk habitus som verktyg för att förstå den musiklyssnande människan som samhällsvarelse.” Agnes Arpi, Axess

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Musiken och jag”