Musikliv

Lars Lilliestam           


Bo Ejeby Förlag
328 s. Hft. Ill. 2006.
Artikelnr: 523

Kategorier: , ,

190.00 SEK

Information

Musiken är ett av de största och viktigaste intressena i människors liv. Med stöd av forskningsrapporter, tidningstexter och skönlitterära skildringar ger Lars Lilliestam i Musikliv en bred kulturanalytisk exposé över musikens roll i våra liv. Här finns svar på frågor som:
Vad är musik och varför har vi musik?
Vad gör människor med musik – och vad gör musiken med oss?
När, var, hur och varför spelar vi och lyssnar på musik?
Hur tänker, talar och skriver vi om musik?
Varför har människor olika musiksmak?
Vilka människor tycker om vilken sorts musik?
Finns det bra och dålig musik?
Hur påverkar ny teknik vårt förhållande till musiken?
Vad kostar musiken?

Här diskuteras begreppen ”musikande” och ”att musika” (från engelskans ”musicking” och ”to music”). Dessa begrepp inbegriper all verksamhet som har med musik att göra, alltså förutom det att musicera och att lyssna på musik, tala, skriva och läsa om musik, samla på musik, dansa osv. Exempel ges från alla typer av musik. Här finns också siffror och statistik om det svenska musiklivet.

Boken är lämpad för studier i musikvetenskap, på musikhögskola, på musiklinjer, i kultur- och mediestudier, i lärarutbildning, i studiecirkel och i läsfåtöljen.

Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat bland annat böckerna Gehörsmusik, Sälj det i toner (med Erling Bjurström), ”En dödsmetall-hardcore-hårdrockgrej, det är jättesvårt att förklara” – göteborgska gymnasister tänker och talar om musik, Musiken och jag, Lyssna på musik och Rock på svenska (tidigare kallad Svensk rock).

Recensioner | Reviews

”Med en gigantisk referenslitteratur och famnen full av vardagsfrågor drar han med sig läsaren i en tankeväckande ocean där i stort sett varje fynd blir forskningsstoff. Hans sätt att förena teori med empiri och de snabba tankesprången (som från högstadieelevers lyssningssätt till Adornos åtta typer av lyssnare) formar en bitvis stolpig men väldigt lärorik bildningsresa. Rolig är den också, för Lilliestam är en entusiastisk färdledare; i ordets finaste mening en folkbildare med förmågan att väcka läsarens lusta att tänka kritiskt.” – Sven Rånlund, Göteborgs-Posten

”Med imponerande frenesi kastar han sig över ett gigantiskt område och lyckas mycket väl … Detta är intressant läsning för alla oss som jobbar med musik dagligen … Detta är en bok värd att läsa. Gör det!” – Hans Lundgren, Körledaren

”Studerande i musikvetenskap, på musikhögskola och -folkhögskolor, kultur- och medielinjer och lärarutbildningar, får här äntligen på svenska tillgång till de nyaste perspektiven på något mycket väsentligt i våra liv: musiken.” – Annamaria Th Hedin, Bibliotekstjänst

Vi rekommenderar också… | Also recommended…