Literally Speaking. Sound Poetry and Text-sound Composition

Teddy Hultberg (red.)           


Bo Ejeby Förlag
96 s. Hft. Ill. 1993
Artikelnr: BEF - 041

Kategorier: , , ,

170.00 SEK

Information

Essäer om ljud-poesi och text-ljud-kompositioner med betoning på de svenska pionjärinsatserna. Denna gränsöverskridande intermedia-konstform har sina rötter i dadaismen och futurismen och fick sina första mer utvecklade uttryck under 60- och 70-talen. Genren går också över gränsen till bildkonsten, vilket boken ger många fina prov på.
Om och av Lars-Gunnar Bodin, Henri Chopin, Torsten Ekbom, Öyvind Fahlström, Sten Hanson, Bernhard Heidsieck, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Ilmar Laaban, Jerome Rothenberg m. fl. Ett femtiotal illustrationer. Text på engelska (och franska).

Recensioner | Reviews

Recensioner här

Vi rekommenderar också… | Also recommended…