To the Field of Stars

S:t Jacobs Chamber Choir   Gary Graden        


Footprint Records
Duration 57:13.
Artikelnr: FRCD083

Kategorier: , , ,

149.00 SEK

Information

S:t Jacobs kammarkör under ledning av Gary Graden presenterar med denna CD nyskriven musik på temat resande och pilgrimsvandring: Resande i tid och rum. Resande i kosmos för att finna sig själv och livets mening. En central gestalt i texterna är de resandes skyddshelgon, Sankt Jacob – Santiago.
Gabriel Jacksons dryga 30 minuter långa kantat ”To the Field of Stars” kretsar kring pilgrimsstaden Santiago di Compostela (”stjärnfältet”) med texter hämtade från olika tidsepoker och olika delar av världen, av bland andra Emily Dickinson, Walt Whitman och William Cowper. Stycket är ett beställningsverk för kör, cello och slagverk och ges här ut för första gången på skiva.
I plattans övriga två verk står nobelpristagaren i litteratur från 1913, Rabindranath Tagore för texterna. Komponisten Hans Schanderl använder en tysk översättning av Gitanjali nr 12 i sitt ostinatoliknande stycke ”Pilgrimage”. Texten är en andlig resa som avslutas med konstaterandet ”jag är” – ich bin.
CD:n avslutas med Enrico Miaromas vackra ”Farewell”, med text från Gitanjali nr 93. ”Jag är redo för min avfärd. Jag lämnar dig nycklarna till mitt hus och tackar dig för dina sista värmande ord. Vi var grannar så länge, men jag fick ta emot mer än jag kunde ge.”

Noterna till Farewell har givits ut i häftet Two Tagore Songs, och finns att köpa här.

”To the Field of Stars, ypperliga S:t Jacobs Kammarkörs nya skiva, är rena julafton för alla vänner av nyskriven körmusik av det mer lättlyssnade, omedelbart kommunicerande slaget … Gary Graden lockar ett lika exakt som känslofullt musicerande ur leden. Stämbalansen är i det närmaste perfekt, klangen fräsch och renheten föredömlig. Akustiken och efterklangen i S:t Jacobs kyrka hör till de läckraste jag hört på bra länge.” Mats Liljeroos, Hufvudstadbladet

”Som helhet är det (…) en tveklöst njutbar skiva. S:t Jacobs kammarkör är slipade, ljudet är kristallklart och sammansättningen av de olika verken känns kärleksfullt genomtänkt.” Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Opus

”Throughout the disc, which contains very demanding music, the performances of the S:t Jacobs Chamber Choir are exceptionally fine in every respect …
[To the field of stars] is an important, richly imagined work and it receives a stunning performance. Not only is the singing tremendous but also the three instrumentalists make expert contributions.
… I’m seriously impressed by the performances of the S:t Jakobs Chamber Choir. All three composers make significant and varying demands but these fine singers are equal to all the challenges. Moreover, the sheer quality of the sound they make gives consistent pleasure. This is an expert ensemble and it’s clear that Gary Graden has prepared them with exceptional thoroughness. What distinguishes these performances, I think, is not just the very high level of technical accomplishment but also the choir’s understanding of the words and the music.
The recording is very good indeed, putting a becoming bloom on the sound of the choir while allowing plenty of detail. The booklet is very well produced. It contains very useful notes by the three composers on their respective pieces and the texts are clearly laid out.
This is a very rewarding disc which all collectors interested in the choral music of our time should investigate.” John Quinn, MusicWeb International

The S:t Jacobs Chamber Choir under the direction of Gary Graden presents this CD of newly composed music on the themes of travel and pilgrimage: journeys in time and space. Cosmic journeys to find one’s self and the meaning of life. A central figure in the lyrics is the patron saint of travelers, Saint James, Sankt Jacob, Santiago.
Gabriel Jackson’s 30-minute-long cantata “To the Field of Stars” revolves around the pilgrim city of Santiago di Compostela (”field of stars”). The lyrics stem from a variety of eras and locations, penned by poets such as Emily Dickinson, Walt Whitman as William Cowper. This piece was commissioned for choir, cello and percussion, and this is the first recording released.
The other two pieces on this CD feature lyrics by the 1913 Nobel Prize laureate in literature, Rabindranath Tagore.  The composer Hans Schanderl was inspired by the German version of Gitanjali No. 12 in the ostinato-like “Pilgrimage”, taking us on a spiritual voyage that ends with the declaration “I am” – “Ich bin”.
The final track is Enrico Miaroma’s “Farewell”, with lyrics from Gitanjali No. 93. “ I am ready for my departure. I leave you the keys to my house and thank you for your last kind words. We were neighbors for so long, but I received more than I could give.”

The scores for Farewell are published in a booklet called Two Tagore Songs, and can be bought here.

Innehåll / Contents:
Gabriel Jackson: To the Field of Stars
Hans Schanderl: Pilgrimage – Lang ist die Zeit und weit der Weg
Enrico Miaroma: Farewell

Medverkande solister är Erik Uusijärvi på cello, samt Anders Åstrand och Rolf Landberg på percussion.

Jackson: Miracles

Jackson: Our journey had advanced

Miaroma: Farewell