Tolv bibelspråk för blandad kör

Ingemar Wickstrand           


Bo Ejeby Förlag
32 s. SATB
Artikelnr: 1150

Kategorier: , ,

80.00 SEK

Information

Tolv bibelspråk av Göteborgstonsättaren Ingemar Wickstrand. För 4-stämmig blandad kör a cappella.

Ingemar Wickstrand:
Här ett dussin tonsatta bibelspråk att variera med i gudstjänsten.
Många är Jesusord: ”Kom till mig, jag skall skänka er vila”, ”Se på himlens fåglar”, ”Ni skall förlåta alla dem som ni har något otalt med”, ”Låt barnen komma hit till mig”. Petrus frågar: ”Herre, till vem skulle vi gå?” Johannes säger att ”Kärleken kommer från Gud”.
En text är ur Psaltaren: ”En handfull dagar är allt du ger mig”.
Texterna är hämtade från Evangelieboken och söndagen de är tänkta för anges.
Självklart kan sångerna sjungas vid andra tillfällen också.
Några teman: kärlek finns i sången som börjar ”Kärleken kommer från Gud” och i sången som slutar: ”Ni skall älska varandra såsom jag har älskat er”, trygghet i sångerna ”Låt barnen komma hit till mig”, ”Kom till mig” och ”Mina får lyssnar till min röst”, bön i sångerna ”När du ber” och ”Tro att ni skall få”, medmänniskan i sången med texten ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”.

12 biblical texts with themes as love, prayer, safety and compassion. For mixed choir.

INNEHÅLL:
En handfull dagar är allt du ger mig
Herre, till vem skulle vi gå?
Kom, ni som har min faders välsignelse
Kom till mig
Kärleken kommer från Gud
Låt barnen komma hit till mig
Låt Kristi ord bo hos er
Mina får lyssnar till min röst
När du ber
Om ni håller mina bud
Se på himlens fåglar
Tro att ni skall få

Vi rekommenderar också… | Also recommended…