Trore eller ej

Helena Andersson Bromander           

24.00 SEK

Information

En svängig sång med ett positivt budskap: ”Tro´re eller ej, jag älskar faktiskt mig själv för ja´e´bra, superbra å ha …”

Ackordanalys och kompfigurer för piano. Enkel koreografi för den som vill.

Sången kan också sjungas i diskantkör.

Joyful song about self love. Includes a simple, optional choreography.

Lyssna på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…