Ingen säger någonting

Lennart Esborn           

24.00 SEK

Information

Fyra korta, humoristiska och tänkvärda texter har fått var sin melodi och satts samman till denna quodlibet som kan framföras med eller utan ackompanjerande ackordinstrument och slagverk. Stämmorna kan sjungas i valfria kombinationer.

”No one says a thing”. A humoristic quodlibet in Swedish for four voices with chords for ad lib. piano/guitar plus percussion.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…