Ingen säger någonting

Esborn, Lennart           

20 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. 4 valfria stämmor
Artikelnr: E-1235


Fyra korta, humoristiska och tänkvärda texter har fått var sin melodi och satts samman till denna quodlibet som kan framföras med eller utan ackompanjerande ackordinstrument och slagverk. Stämmorna kan sjungas i valfria kombinationer.