Världen är vår

Lennart Esborn m. fl.           


Bo Ejeby Förlag
28 s. SA ad lib. + komp ad lib.
Artikelnr: 1130

Kategorier: ,

76.00 SEK

Information

Världen är vår! – På detta tema har barn på skolor i Västsverige skrivit dikter. Lennart Esborn – musiklärare, cellist och tonsättare med många års erfarenhet av att arbeta med text och musik både i kör- och teatersammanhang – har inspirerats av barnens dikter. Han bearbetade texterna, komponerade och arrangerade musik. Det blev sju helt nya sånger som här presenteras tillsammans med sex andra utvalda sånger.

Sångerna återges med text, melodi och ackordanalys. De flesta sångerna är enstämmiga, en är tvåstämmig och en är en fyrstämmig quodlibet.

Häftet har tillkommit i samarbete med bl a Ung-i-Kör och Musik i Väst.

”The World is ours!”. 13 songs, many with lyrics by school children.

Innehål / Contents:

Man går (Lennart Esborn)
Det var en solig dag (Lennart Esborn)
Om det inte fanns hästar (Lennart Esborn)
Jag har inga pengar (Anders Petterson)
Åka (Erika Granström)
Jag står på kö (Erika Granström)
Som sommaren ska vara (Lennart Esborn)
Jag sitter på ett moln (Lennart Esborn)
Små människor (Kaj Magnusson)
Vrååålhål (David Shutrick & Mija Folkesson)
Landet fullt av färger (Lennart Esborn)
Vi har bara varandra (Thomas Di Leva)
Tänk alltid opp (Lennart Esborn)

Det var en solig dag

Åka

Inspelat av och med Lennart Esborn samt Malin Aghed, Magnus Pettersson, Michelle Sandberg och Sofie Martinsson.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…