Två menuetter av J. S. Bach

Anna Cederberg-Orreteg   Johann Sebastian Bach        


Bo Ejeby Förlag
8 s. SSAA + instrument
Artikelnr: 1291

Kategorier: , ,

28.00 SEK

Information

Arrangemang för damröster och instrument.

”Dessa arrangemang av två Bach-menuetter är inspirerade av Gunnar Erikssons bearbetning av Purcells Music for a while, som är ett så fantastiskt stycke musik att få sjunga och vara en del i.
Den försa menuetten är hämtad ur Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach och är alltså skriven för ett klaverinstrument. Den kan med fördel presenteras i original som förspel till denna bearbetning för kör.
Vid en konsert tillsammans med en cellist framfördes Cellosvit nr 1 i G-dur, varvid cellisten ensam spelade Menuett I och kören tillkom med detta arrangemang i Menuett II.
Att framföra dessa stycken med de föreslagna instrumenten är möjligtvis att föredra, men tillsammans med instrument som t.ex. ackordeon eller gitarr kan nya klangbilder erövras. Orgeln eller ett digitalpiano kan absolut ersätta cellostämman, liksom exempelvis en klarinett kan bli en alldeles utmärkt motspelare till kören i stället för klaveret.” – Anna Cederberg-Orreteg

Two arrangements for women’s voices and instrument.

”Gunnar Eriksson’s adaptation of Purcell’s Music for a While, a fabulous piece of music to sing and to be a part of, inspired these arrangements of two Bach minuets.
The first minuet, from Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, was thus composed for a keyboard instrument and the original presentation is well-suited as a prelude to this adaptation for choir.
In a concert with a cellist, the Cello Suite No. 1 in G major was performed, where the cellist alone played Minuet I and the choir was added with this arrangement for Minuet II.
Naturally, the proposed instruments are the preferable choice for these pieces, but new timbres can be explored if, say, a guitar or an accordion is used. A piano or a keyboard could certainly be used instead of a cello, and a clarinet would be an excellent counterpart to the choir instead of the piano.” – Anna Cederberg-Orreteg

 Nedan kan du lyssna på fragment ur de båda styckena, inspelade med damkören Salvia som leds av Cederberg-Orreteg.

Finns på We Are Voice: Menuett & Menuett II.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…