Vad jag inte visste om att skriva biografi

Klas Gustafson           

190.00 SEK

Information

Efter ett tiotal skrivna biografier insåg författaren Klas Gustafson att han jobbat och skrivit utan att tänka efter före. Under arbetet med utgåvan av den reviderade och väsentligt utökade boken Ett bluesliv. Hela berättelsen om Cornelis Vreeswijk, som släpptes på Ejeby Förlag 2022, började Gustafson fundera på vad han egentligen höll på med.

Av egenintresse och, som han själv uttryckt det, ”retroaktiv botgöring”, började han med granskande blick läsa andras biografier. I eftersökningar kring böcker om just biografiskrivande fann han inte mycket. Men en del akademisk litteratur, främst från Sverige, England och USA dök upp. Nu har han så samlat sina tankar i boken Vad jag inte visste om att skriva biografi.

Hur har jag skridit till verket? Hur har jag förhållit mig till genrens konventioner? Hur har jag gjort och varför har jag gjort som jag har gjort? Vilka val har andra författare gjort? Vilket förhållande har författaren till sin huvudperson? Detta är några av de frågor boken behandlar. Det är ingen handledning i att skriva biografi, inga påbud eller pekpinnar. Snarare en resonerande framställning, allvarligt syftande, lättsamt hållen.


Klas Gustafson, journalist och författare, är en av landets främsta biografiförfattare. Han har tecknat livsberättelserna om några av vår tids stora, folkliga, kulturpersonligheter: Cornelis Vreeswijk, Beppe Wolgers, Tage Danielsson, Monica Zetterlund, Gösta Ekman, Per Oscarsson, Marie-Louise Ekman, Vilgot Sjöman och Lena Nyman, Gunilla Bergström och Robert ”Robban” Broberg. Samtliga böcker har blivit uppskattade och mycket väl mottagna av läsare såväl som kritiker.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…