Vad jag inte visste om att skriva biografi

Klas Gustafson           

190.00 SEK

Information

Efter ett tiotal skrivna biografier insåg författaren Klas Gustafson att han jobbat och skrivit utan att tänka efter före. Under arbetet med utgåvan av den reviderade och väsentligt utökade boken Ett bluesliv. Hela berättelsen om Cornelis Vreeswijk, som släpptes på Ejeby Förlag 2022, började Gustafson fundera på vad han egentligen höll på med.

Av egenintresse och, som han själv uttryckt det, ”retroaktiv botgöring”, började han med granskande blick läsa andras biografier. I eftersökningar kring böcker om just biografiskrivande fann han inte mycket. Men en del akademisk litteratur, främst från Sverige, England och USA dök upp. Nu har han så samlat sina tankar i boken Vad jag inte visste om att skriva biografi.

Hur har jag skridit till verket? Hur har jag förhållit mig till genrens konventioner? Hur har jag gjort och varför har jag gjort som jag har gjort? Vilka val har andra författare gjort? Vilket förhållande har författaren till sin huvudperson? Detta är några av de frågor boken behandlar. Det är ingen handledning i att skriva biografi, inga påbud eller pekpinnar. Snarare en resonerande framställning, allvarligt syftande, lättsamt hållen.


Klas Gustafson, journalist och författare, är en av landets främsta biografiförfattare. Han har tecknat livsberättelserna om några av vår tids stora, folkliga, kulturpersonligheter: Cornelis Vreeswijk, Beppe Wolgers, Tage Danielsson, Monica Zetterlund, Gösta Ekman, Per Oscarsson, Marie-Louise Ekman, Vilgot Sjöman och Lena Nyman, Gunilla Bergström och Robert ”Robban” Broberg. Samtliga böcker har blivit uppskattade och mycket väl mottagna av läsare såväl som kritiker.

Recensioner | Reviews

”… han är nog både den flitigaste och den som har hittat ett mest eget sätt att berätta på … Nu har Klas Gustafson skrivit en bok som kan användas som lärobok när det kommer till konsten att författa en biografi. Han lyckas med konststycket att grotta ner sig i sitt eget skrivande och hur han arbetar, samtidigt som han väver in betraktelser, anekdoter och nedslag i biografiskrivandets historia. /…/ Nu gläntar han på dörren till biografiförfattaren Klas Gustafson och jag vill ha mer. Mer om vad det gör med honom att låta dessa storheter ta över hans liv för en period.” – Martin Röshammar, Parnass 2/2024

”Resultatet har blivit en inte bara intressant inblick i Gustafsons tillvägagångssätt, utan även en analys av genren som sådan och dess ställning – i Sverige och internationellt. /…/ Gustafsons bok är mycket givande för skribenter som ägnar sig åt personhistoria samt för läsare av biografier. Helhetsbetyg: 4.” – Jonas Herrlin, BTJ nr 10, 2024

Vi rekommenderar också… | Also recommended…