Rea!

Vägen till den nya musiken

Anton Webern           


Bo Ejeby Förlag
80 s. Hft. med flikar. Övers. Paul-Christian Sjöberg & Kjell-Ove Widman. 2009.
Artikelnr: 516

Kategorier: , ,

80.00 SEK

Information

Tonsättaren Anton Webern (1883–1945) är en av den s.k. seriella musikens, ja överhuvudtaget den moderna konstmusikens, absoluta förgrundsgestalter. Tillsammans med Arnold Schönberg och Alban Berg utgör han Den andra Wienskolan.

I denna klassiska lilla bok, som ursprungligen var en föreläsningsserie hållen i Wien 1932–33, presenterar Webern sin syn på den modernistiska musikens framväxt.

Vägen till den nya musiken är nummer 2 i förlagets serie ”Cantus firmus” – texter om musik, musikestetik och musikanalys. Nummer 1 är Paul Hindemiths Johann Sebastian Bach – ett förpliktande arv.

Översättning från tyskan av Paul-Christian Sjöberg och Kjell-Ove Widman.

Läs mer om Anton Webern på antonwebern.com.

Recensioner | Reviews

”Den som vill ha en grundkurs i tolvtonskomponerandets elementa kan nu kasta sig över Weberns överväganden. Det är inte någon direkt enkel läsning. Men man känner sig onekligen klokare efteråt. Möjligen en illusion.” – Carlhåkan Larsén, Opus

”Äntligen kommer en av 1900-talets viktigaste musikestetiska böcker på svenska … Den som drömmer om att få läsa om Bachs insatser för att göra tomrummet rikare och om att allt i naturen är ett och samma: rot, stjälk och blomma, den har nu fått en behändig bok på 108 sidor att förgylla sina ensamma stunder med.” – Rolf Haglund, Borås Tidning

”Ur sidorna på den vackert formgivna lilla boken stiger tonsättaren Anton Weberns röst så som han talade: kunnigt, skärpt och med brinnande konstnärlig låga.” – Camilla Dal, Gefle Dagblad

”Weberns pedagogiska framställning av den lagbundna evolutionen inom musikskapandets värld är medryckande om än bitvis svårgenomtränglig. Han hade humor, han uttryckte sig nyanserat och färgstarkt.” – Elisabeth Husmark, Kammarmusik-Nytt

Vi rekommenderar också… | Also recommended…