Vårballad i Thule

Martin Bagge   Evert Taube        


Bo Ejeby Förlag
2 s. SATB a cappella. 2022.
Artikelnr: 1472

Kategorier: , , ,

25.00 SEK

Information

Martin Bagges körkomposition är skriven i en traditionell körlyrisk, närmast koralartad stil. Ett adagio vari man här och där kan höra tonfall som tycks hämtade från någon av Olle Adolphsons visor, snarare än Mäster Taubes.

Om Evert Taubes dikt ”Vårballad i Thule” skriver Pia Schmidt de Graaf, forskningsbibliotekarie och författare av en biografi över Astri Bergman Taube och utgivare av böcker med Evert Taubes brev:

”Balladen om livet i det frusna nordandal skrev Evert Taube i strålande sol och sommar under sitt fikonträd i Antibes i april månad 1960. Inspirationen till dikten kom, som ofta var fallet, från Astri. Hon hade skrivit ett långt brev om den svenska vårens födslovåndor och sin längtan till varmare breddgrader.
Evert Taube hade denna vår fått göra ett månadslångt avbrott i sin vistelse i Sydfrankrike. Han flög hem för att fira sin 70-årsdag den 12 mars. Hyllningsfesten hölls på Stallmästargården i Stockholm, och den absoluta höjdpunkten för Taube var Harry Martinsons tal på vers om ’en tapper fågel i en frostig skog, där vintern dröjer ofta ini maj’.
Med anspelning på Martinsons senast utgivna diktsamling Gräsen i Thule uttryckte Taube sitt tack för hyllningstalet i form av en dikt  – ’Vårballad i Thule’. Hans avsikt var att den skulle tryckas i Dagens Nyheter, men så skedde aldrig; dikten blev liggande opublicerad i Evert Taubes efterlämnade papper. Stämningarna i Martinsons dikt är de samma som i Astris brev.
I ett av sina många brev från Antibes hem till Astri berättar Evert Taube den 26 april 1960:

Jag har skrivit en dikt till Dig ”Vårballad i Thule” till min nya bok, men för att vi skall tacka Martinsons (Harry och frun) så har jag i tidningen (D.N.) satt den med hälsning till Harry. Men i boken står den som ”Vårballad till Astri”. Den är nämligen en poetisk återgivning av ditt senaste (näst sista) brev (men i en tidning tillägnar man inte dikter till sin fru.)
 Nu kom denna dikt så bra till pass som aktuell gentemot Sv. Akademien som ju lär komma att ge mig ett ytterligare pris, vad jag hört. Frågan om mitt medlemskap (– att bli medlem i Sv. Akad.) har jag helt släppt, det behövs ju inte nu, med alla utmärkelser som varit, och man väljs inte in efter 70 årsåldern, därför kom Martinson i stället på födelsedagen.

Taube hade alltid en mängd idéer om nya böcker han skulle skriva och det är osäkert vilken bok han avsåg att placera dikten i. Någon ’Vårballad till Astri’ har inte synts till i hans senare produktion.”

 

”Spring ballad in Thule”. The music is written in a traditional lyrical, almost chorale-like style. In Thule, an older notion for the northern parts of Scandinavia, winter is harsh and spring is well awaited. Lyrics in Swedish.

Recensioner | Reviews

” … En dikt till livet och en bön om att sommaren måtte komma. Det är trolskt och så snyggt tonsatt och arrat av M Bagge. / … / De ibland lite kärva ackorden ger en folkloristisk klang och det är mycket, mycket vackert och eftertänksamt!” – Charlotta Holmgren Nemeth, Kyrkomusikernas Tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…