Sång / Vocal teaching

Visar alla 4 resultat

  Tussa lulla

  Vaggvisor från världen

  ”Vackra, melodiska, sorgliga, svängiga. Vaggvisorna från hela världen går faktiskt att lyssna på dygnet runt – och alla värmer de på något sätt själen.” Betyg: 5 nappar. (Anna Matzinger, Vi föräldrar)

  Grekiska och orientaliska ornament, karibisk puls, nordiskt gung, kurbits och färgkaskader smyckar denna skatt av vaggvisor.

  Tetras vackra vaggvisesamling, Tussa lulla, är ett spännande samarbete med sångmålaren Malin Skinnar. En bok med färgstarka, fantastiska bilder, sprungna direkt ur musiken. Musiken målas och är spännande att titta på både för föräldrar och barn.
  Välkomna in i Tetras magiska musikvärld, där vackra instrument och sånger på språk från olika väderstreck möts. En utmärkt gåva till dej själv, eller till de nyblivna föräldrarna i din närhet. Dessutom kan du sjunga med! Boken innehåller noter och texter på originalspråk och på svenska.

  Och på en CD som medföljer boken framför Tetra sångerna till ackompanjemang av allehanda rytminstrument.

  Tetra är sångerskorna Maria Stellas, Ingrid Brännström, Sanna Källman och Anna Ottertun. Om du är nyfiken på Tetras musik, lyssna och titta på www.tetramusik.se!

  Nyfiken på Malins konst? Sök upp den på www.malinstoryteller.com!

  Sjungande berättare. Vissång som estradkonst 1900-1970

  Marita Rhedin har tilldelats Olrogstipendiet! Juryns motivering lyder:
  ”Marita Rhedin tilldelas Olrogstipendiet för sin doktorsavhandling Sjungande berättare som innehåller unik forskning kring vissången som estradkonst 1900-1970, den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med denna forskning kring uppförandepraxis bidrar hon till ökad förståelse för tradition och förnyelse över tid och stimulerar musikstuderande på olika nivåer att förfina och medvetandegöra det egna musikaliska uttrycket.”

  Med utgångspunkt i inspelningar av vissångare från 1900-talets början fram till slutet av 1960-talet har Marita Rhedin studerat hur svensk vissång och dess uppförandepraxis utvecklats.

  Särskilt är det den så kallade litterära visans uppsving under 1930-talet och början av 40-talet som behandlas, med företrädare som Evert Taube, Karin Juel och Gunnar Turesson. Men även visan som estradkonst under tidigt 1900-tal, med så vitt skilda artister som Sven Scholander, Delsbostintan, Skånska Lasse och Nils G. Svanfeldt, ägnas stort utrymme. 1960-talets ”visvåg” exemplifieras med hjälp av Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk.

  En CD-bilaga med 12 spår illustrerar författarens resonemang.

  Marita Rhedin är sångerska och sångpedagog. Detta är hennes doktorsavhandling i musikvetenskap.

  ”Boken är både välskriven och fängslande … Mycket av det hon skriver framstår som självklart när man läser det, detta sagt i positiv bemärkelse. Man tänker: ja, naturligtvis är det så, varför har jag inte tänkt på det förut? … Jag har haft mycket nöje av att läsa den här boken. Den är välskriven och tankeväckande, jag kan varmt rekommendera den till alla visintresserade.” Finn Zetterholm, Viser

  Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit

  I vårt sångbara svenska språk äger vi ovärderliga skatter: Sånger som vill bli sjungna, melodier som vill bli nynnade, ramsor som vill bli trallade. Men hur blir det i framtiden? Hur tar vi i vår snabbt föränderliga tid vara på detta levande arv, på rätten till vår egendom?

  Det är i de tidiga barnaåren allt grundläggs, också sången. Den här boken presenterar kunskaper om spädbarnets tidiga melodiliknande joller, om barnröstens anatomiska byggnad och klangliga möjligheter och hur barnets hjärna tar emot tidiga musikaliska impulser. Rytmik, rörelse, improvisation har betydelse för att väcka barns sånglust.

  Boken innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den senare presenterar övningar och sånger för barn från förskola och upp i 10-årsåldern. Med boken följer en CD som ger exempel på en del av bokens övningar och sånger, tillsammans med exempel på sjungande barn från äldre och nyare inspelningar.

  Boken vänder sig till studenter på utbildningar där barn och sång är ett viktigt ämne, fram för allt blivande lärare i förskola och skola, musiklärare, kyrkomusiker och logopeder. Den vänder sig också till körledare, föräldrar och sångintresserade i allmänhet.

  Innehåll:
  Bengt Olof Engström: Sången – livets uttryck
  Ulla Sundberg: En flygande start – barnets första steg mot talat språk
  Jan Fagius och Hugo Lagercrantz: Barnet, hjärnan, musiken och sången
  Anita McAlliser och Maria Södersten: Barnröstens utveckling
  Graham Welch: Om sångutvecklng
  Bertil Sundin: Barns eget skapande
  Gunnel Fagius: Om sångideal i olika tider
  Anna Cederberg-Orreteg, Eva Ekdahl och Gunnel Fagius: Pojkar och flickor
  Heléne Don Lind: Musik och rörelse hör ihop
  Charina Widmark: Sång och integration i skolan – så arbetar vi i Bergsjön
  Gunnel Fagius: Metoder och praktiska övningar
  Gunnel Fagius: Att börja sjunga med barn. Att fortsätta sjunga med barn
  Eva Ekdahl och Gunnel Fagius: Enkel solmisation
  Anna Cederberg-Orreteg: Att komponera för barn

  La Folia

  En storslagen bok om en anspråkslös liten melodi!

  En europeisk melodi i svenska musikmiljöer – så lyder undertiteln till musikvetarna och musiketnologerna Margareta Jersilds och Märta Ramstens bok om folia-melodin.

  La folia, Folies d´Espagne, Den spanska dårskapen – namnen är många på detta outslitliga tema som vandrat genom musikhistorien i mer än 400 år och varierats i det oändliga. Ursprungligen från Spanien och Portugal har melodin tagit sig upp genom Europa och fått ett starkt fäste i Sverige, inte minst i folkliga musikmiljöer.

  Corellis variationer över folia-temat är välkänt, likaså den svenska, politiska Sinclairsvisan. I våra dagar har bland andra Olle Adolphson och Alf Hambe använt sig av temat. Författarna har spårat och följt folian i olika musikmiljöer allt ifrån dess första nedslag på svensk mark.

  En cd med svenska foliainspelningar medföljer boken. I bokens appendix publiceras för första gången foliatemat med variationer ur svenska lut-, gitarr- och klavertabulaturer från cirka 1700 (transkriberade) samt den västgötske hautboisten Blidströms notbok från 1715 (i faksimil).

  Margareta Jersild och Märta Ramsten är båda docenter i musikvetenskap och tillhör landets ledande musiketnologer. Båda har en rik produktion av böcker och artiklar inom området. Märta Ramsten har också medverkat i olika programserier i Sveriges Radios P2.

  ”Det här är en fantastisk sammanställning av folians väg till Sverige, dess utveckling, bruk och utbredning … Till boken följer en CD. Det här är en guldgruva och här blir utvecklingen och variationen tydligt åskådliggjord. Författarna har verkligen lyckats illustrera folians svenska resa under tre sekel.” (Max Thoursie, Tidig Musik)

  ”Boken är en grundlig genomgång av en melodis ursprung och öden, men författarna medger att det inte varit möjligt för dem att rota i precis alla skrymslen och vrår, så ännu finns det utrymme för ytterligare forskning. Då kommer den här boken att vara till stor nytta, även om man som vanlig musikintresserad också kan läsa den med behållning.” (Calle Friedner, Kammarmusik-Nytt)

  ”Denne boka er et interessant og overbevisende eksempel på hvordan et studium med utgangspunkt i en enkel melodi eller tonerekke kan bli til et omfattende og spennende resultat som handler om mer enn en melodi, dens vandringer og varianter. Vi får presentert mye god kunnskap om musikalisk praksis og uttrykk i de ulike sosiale lag og samfunnsforhold gjennom historia … Dette er enspirert og grundig arbeid, skrevet slik at det blir spennende lesning. En solid fagbok som trygt kan anbefales.” (Ingrid Gjertsen, Spelemannsbladet)