Alice Tegnér – Musikskapare

Gudrun Tegnér (red.)           


Bo Ejeby Förlag
288 s. Inb. Ill. + CD. 2014.
Artikelnr: 691

Kategorier: , , ,

380.00 SEK

Information

Alice Tegnér (1864-1943) är först och främst känd som barnvisekompositör. Många av våra allra mest kända och bästa barnsånger har skrivits av henne.
I den här boken blir bilden av Alice Tegnér väsentligt mer komplex. Hon hade ambitionen – men hindrades delvis av sin tids fördomar – att utvecklas till en bredare konstmusikalisk tonsättare. Vid sidan av barnvisorna blev det mest bruksmusik, skriven för särskilda tillfällen och för undervisningen: sånger, körmusik och pianostycken. Ett större verk, en violinsonat, utgör närmast ett 20 minuters undantag i produktionen; annars är det mesta småstycken – men av högsta kvalitet!
Alice Tegnér Sällskapets ordförande, Gudrun Tegnér, har uppdragit åt flera engagerade författare att skriva om olika sidor av Alice Tegnérs verksamhet. Redaktören själv skriver om Alices liv, med utgångspunkt från bland annat tidigare okända brev. Andra behandlar Alices förhållande till folkmusiken, konstmusiken, barnmusiken m.m.
Några texter av Alice Tegnér själv publiceras här för första gången.

Textdelens innehåll:
Alice Tegnér och Ett liv fyllt av musik, Gudrun Tegnér
Fru Musica på Djursholm, Ingemar von Heijne
Curriculum vitae, Alice Tegnér
Mörker, Alice Tegnér
Alice Tegnér och konstmusiken, Eva Öhrström
Alice – redaktör för Sjung, svenska folk! Gustaf Zethelius
Alice Tegnér och den folkliga musiken, Marie Länne Persson
Om rytm, Alice Tegnér
Alice Tegnér och barnvisekulturen, Kajsa Paulsson
Kära Alice! Birgitta Bäckström
Musik – i fast form, Gudrun Tegnér
Alice Tegnér och hennes kompositioner, Astrid Selling Sjöberg och Ingrid Pi Björngreen Nilsson
En rik källa, Bo Ejeby

Förutom dessa texter innehåller boken inte mindre än 72 musikstycken av Alice Tegnér – solosånger, körsånger, pianostycken och musik för cello och piano. Denna musik har inte tidigare publicerats eller har bara funnits i sedan länge utgångna samlingar. Urvalet har gjorts ur en stor samling av Alice Tegnérs efterlämnade manuskript. Här finns en rik källa att ösa ur för sångare och musiker, allt från enkla vismelodier till genomkomponerade romanser och från små karaktärsstycken för pianoelever till stycken i Chopins anda.

Som komplement till bokens texter och noter finns en bifogad CD med nyinspelat material. För soloinsatserna svarar sopranen Karolina Andersson och barytonen Olle Persson; körsångerna framförs av Rilkeensemblen under ledning av Gunno Palmquist, och pianosolist och ackompanjatör är Magnus Ricklund.

Recensioner | Reviews

”Respektfullt men långt ifrån romantiserande breddar boken den gängse uppfattningen om henne … Konflikten mellan den musika- liska passionen och förväntningarna som maka och moder är en ständigt återkommande punkt i medförfattarnas välskrivna sakpro- sa.” – Tomas Jonsson, Lira

”Alices mångfacetterade liv skildras i boken, och jag fascineras av berättelserna som blir levande i de olika skribenternas texter … Dessa skribenter bidrar till att göra bilden av Alice så bred som möjligt. Och man har lyckats fullt ut, Alice har blivit levande, vilket inte var en dag för tidigt … Efter att ha läst, spelat, sjungit och lyssnat, kan jag inte annat än rekommendera denna bok. Länge leve Alice!” – Carin Åkesson, Sändaren

”Alice Tegnér var … en musikskapare som med blandad framgång rörde sig mellan olika miljöer och allt som tuggats ned av tidens tand förtjänar inte att få klinga ens under ett jubileum. Däremot behövs den aktuella antologin som med texter, bilder, noter och medföljande skiva belyser olika sidor av Tegnérs tonsättarliv och sätter in det i ett sammanhang.” – Johanna Paulsson, Dagens Nyheter

Vi rekommenderar också… | Also recommended…