Levande musik i hela landet. Rikskonserter från början till slut

Klas Gustafson           


Bo Ejeby Förlag
208 s. Hft. + CD.
Artikelnr: 578

Kategorier: , ,

160.00 SEK

Information

Den 1 januari 2011 upphörde Rikskonserter, efter drygt 40 års verksamhet. Från starten var syftet att erbjuda levande musik i hela landet. Det skedde genom offentliga konserter och genom att sända ut grupper och solister till skolor, institutioner och arbetsplatser.
Rikskonserter förankrades i två statliga utredningar, som en del av efterkrigstidens socialdemokratiska välfärdspolitik. Tanken var demokratisk – alla medborgare i Sverige hade rätt att ta del av god musik – men också fostrande – arbetarklassens smak skulle förfinas med hjälp av västerländsk tonkonst. När den riksomfattande verksamheten startade upprorsåret 1968 krockade utredarnas föresatser med tidsandan. Inget blev som de tänkt sig.
”Levande musik i hela landet – Rikskonserter från början till slut” beskriver ett stycke modern svensk musikhistoria. Här berättar de som var med; turnerande musiker såväl som kulturbyråkrater. Författare är den erfarne musikjournalisten Klas Gustafson. Läs mer om honom på klasgustafson.se. Boken är rikt illustrerad med tidstypiska foton, affischer och skivkonvolut. En medföljande cd med 22 spår från Rikskonserters skivbolag Caprice speglar verksamhetens musikaliska bredd.

Recensioner | Reviews

”Det är en välskriven bok … och den innehåller all den information man kan önska … Han [Klas Gustafson] undanhåller sig från att analysera och kritisera utan inriktar sig på att låta Rikskonserters historia tala för sig själv. Men materialet har filtrerats och vi får både fakta och inblick i de orsaker som ligger bakom Rikskonserters uppgång och fall. Därmed får vi också viss insikt i svensk kultur och mentalitet under en expansiv tid i svensk kulturpolitik.” – Magnus Andersson, Nutida musik

Vi rekommenderar också… | Also recommended…