Ensam är du ingen (partitur)

Susanna Lindmark   William Shakespeare        


Bo Ejeby Förlag
28 s. Ringpärm. Barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk
Artikelnr: 1297P

Kategorier: , , ,

150.00 SEK

I lager | In stock

Information

Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

Märk hur en sträng, i annan maka kär,
vibrerar i gemensam harmoni;
en lyckosam familj fullbordas här
binds samman till gemensam melodi:
En ordlös sång förenar sångarringen
och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

Körpartitur och instrumentalstämmor säljs separat.

A suite full of energy, with harmonies and rhythms that has folk music influences, from Sweden and other parts of the world. Shakespeares Sonnet nr 128 & nr 8. Swedish translation by Eva Ström. This is the full score, instrumental part and vocal score are sold separately.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…