Snö

Susanna Lindmark           


Bo Ejeby Förlag
6 s. SSAA + percussion, sopransaxofon
Artikelnr: 1145

Kategorier: , ,

32.00 SEK

Information

”Det första snöfallet är en tyst musik, där tusentals konstverk av kristall med sin egen form och rytm söker sig till jorden och förvandlar mörkret till ljus. Tillsammans bildar de ett lysande täcke som skänker vila åt jorden, precis som vi människor behöver varandra för att lysa och ge värme.
Känn er fria att tillsammans skapa ett visuellt uttryck med rörelser och formationer i framförandet, där sångarna – likt snöflingor – får visa att de är olika, men att vi har en stor glädje i att vara tillsammans.” – Susanna Lindmark

Stycket är skrivet för Susanna Lindmarks kör Arctic Light, som utsågs till Årets Kör 2009. Inspelningen nedan är från deras album ”Vinterglöd”.

”Snow”. ”The first snowfall is like a silent music, where thousands of crystal artworks with their own shape and rhythm seek their way to the earth to turn the darkness into light. Together they form a luminous blanket that gives rest to the earth, just as we humans need each other to shine and provide warmth. Feel free to create a visual expression together with movements and formations in the performance, where the singers – like snowflakes – can show that they are different, but enjoy being together.” – Susanna Lindmark

Lyssna på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…