Bodyvoice

Susanna Lindmark           


Bo Ejeby Förlag
8 s. SSAA + piano
Artikelnr: 1260

Kategorier: , ,

36.00 SEK

I lager | In stock

Information

BODYVOICE är en sång där du får göra din röst hörd och släppa loss din rörelselust! Skapa gärna rörelser/koreografi tillsammans med din kör. Pianostämman är tänkt som ett skelett som pianisten kan utgå ifrån och sedan bygga på med sin egen kreativitet, och vill du bygga på ditt komp med bas, slagverk m.m. så är förstås allt möjligt! – Susanna Lindmark

BODYVOICE is a song where you make your voice heard and get to unleash your body in movement. Create your own choreography with your choir or ensemble. The piano part is intended as a “skeleton” that the pianist can flesh out with their own creativity. If you feel like adding bass, percussion, and so on – go for it! – Susanna Lindmark

Vi rekommenderar också… | Also recommended…