Missa brevis

Susanna Lindmark           


Bo Ejeby Förlag
28 s. SSAA + sopransax, cello, slagverk. 2012.
Artikelnr: 1175

Kategorier: , ,

80.00 SEK

Information

Musik av ledaren för Årets kör 2009, Arctic Light.

”Denna Missa brevis är skriven till Arctic Light inför vårt deltagande i festivalen Fabricca del Canto i Milano 2011.
Min önskan med stycket är att dessa texter ska få liv genom att sångarna lägger in sina egna tankar och erfarenheter av sådant som har stor betydelse i deras eget liv, oavsett vad man tror på. Att musiken blir angelägen och rör vid våra hjärtan.
Starten i Kyrie är tänkt som att öppna en dörr in mot våra inre rum, precis som man kommer in i vapenhuset i kyrkan innan man går in i själva kyrkan. Gloria är en jubelsats, låt den svänga rejält; och Sanctus rymmer också en innerlig glädje. I Agnus Dei finns det som berör oss allra närmast hjärtat, om det så gäller ens eget liv eller hur jorden ser ut i vår tid.
Missa brevis kan göras som en helhet eller satserna var för sig och i juletid kan julevangeliet läsas mellan satserna om man vill. Det finns utrymme för formationer eller koreografier, känn er fria att skapa, och låt era sångare vara med i den processen! Låt musiken gå genom hjärtat!” – Susanna Lindmark

Music by the leader of the Swedish Choir of the year 2009, Arctic Light. The piece can be performed as a whole, or as separate movements. At Christmas, a recitation of Bible texts about the Naitivity fit in nicely between movements.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…