Fjällvind

Susanna Lindmark   Paulus Utsi        

48 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
16 s. SATB, sopransax, kontrabas, slagverk
Artikelnr: E-1323


Tonsättaren Susanna Lindmark inspireras ofta av den norrländska fjällvärlden, av naturen och människorna som lever där. Till den rytmiskt glädjefyllda tonsättningen Fjällvind har hon valt en dikt av den samiska poeten Paulus Utsi.

Musiken, som kommit till på beställning av Framnäs Folkhögskola 2015, är skriven för fyrstämmig blandad kör, sopransax, kontrabas och slagverk.