Come to me

Susanna Lindmark           

24.00 SEK

Information

En varm, lyriskt välklingande sång för mångstämmig damkör (upp till 8 stämmor). Texten, av Susanna Lindmark själv, är en bearbetning av Matteusevangeliets ord ”Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade”.

A warm, lyrical and sonorous song for up to 8 women’s voices. The lyrics, by Susanna Lindmark, are an adaptation of the words in Matthew 11:28, ”Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.

Lyssna på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…