Nordisk vår. Nordic Spring (full score)

Daniel Fjellström   Edith Södergran        


Bo Ejeby Förlag
20 s. SATB divisi + percussion duo
Artikelnr: 1282P

Kategorier: , ,

85.00 SEK

Information

Nordisk vår är en utflykt i olika sinnesstämningar och klanger inspirerade av Edith Södergrans text, lysande klar och vemodigt vacker. De två slagverksstämmorna ömsom ackompanjerar kören, ömsom kontrasterar med egna melodilinjer och ett längre instrumentalt parti. En koppling till våren finns även här: marimba, vibrafon och crotales bildar en klangvärld med utgångspunkt i den kinesiska filosofin om de fem elementen – vår (trä), sommar (eld), sensommar (jord), höst (metall), vinter (vatten) – och hur de i rätt ordning ”föder” varandra – och i omvänd ordning ”förgör” varandra.

Nordisk vår har komponerats på beställning av Vocal Art Ensemble of Sweden, dirigent Jan Yngwe, och Rhythm Art Duo – Daniel Berg och Fredrik Duvling, med stöd av Körcentrum Syd, Lunds Universitet. Verket är tillägnat de två ensemblerna, som också uruppförde det den 19 maj 2015 på Artisten, Göteborg.” – Daniel Fjellström

Separat finns även: klaverutdrag (1282K) och instrumentalpartitur (1282I).


”Nordic Spring takes you on a ramble through moods and tones inspired by the brilliant, astringent and melancholic poetry of Edith Södergran. The two percussion parts take turns accompanying the choir and painting contrasts with their own melodies and an extended instrumental interlude. Spring is represented by the marimba, the vibraphone and the crotales, that create a tonal world based on the Chinese philosophy of the Five Elements: Spring (wood), Summer (fire), Late Summer (earth), Autumn (metal), and Winter (water). These phases generate or give birth to one another in one order, while they control or undo each other in the reverse order.

Nordisk vår was commissioned by the Vocal Art Ensemble of Sweden, conducted by Jan Yngwe, and the Rhythm Art Duo – Daniel Berg and Fredrik Duvling, with financial support from Körcentrum Syd (Southern Choral Centre), Lund University. The piece is dedicated to these two ensembles that also performed it at its world premiere on May 19, 2015 at the venue Artisten in Gothenburg.” – Daniel Fjellström

Separately available: vocal score (1282K) and instrumental parts (1282I).

Vi rekommenderar också… | Also recommended…