På tal om musikproduktion

Gunnar Ternhag   Johnny Wingstedt        

180.00 SEK

Information

Här på ejeby.se kan du beställa På tal om musikproduktion som häftad bok. Om du föredrar att läsa den som E-bok hänvisar vi till Adlibris eller Bokon.

Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.

Musikproduktion är namnet på ett nytt och växande utbildningsområde. Undervisning i musikproduktion handlar kort sagt om att lära ut hur man producerar och sprider musik med hjälp av vår tids underbara musikskaparverktyg. Utbildningen på detta område bedrivs på såväl gymnasier och folkhögskolor som universitet och musikhögskolor.
Boken innehåller elva artiklar om centrala företeelser i musikproduktion. De är tänkta som tankeväckande introduktioner till ämnen som berörs i undervisningen. Författarna kommer från Sverige, Norge och Finland – och är ledande forskare inom detta nya kunskapsområde.
Bland ämnena som behandlas märks: Musikens industriella produktion, Vad är ett fonogram, Begreppen analog, digital och sampling, Filmljudteknikerns yrkesroll, Funktionell analys av musik i film.
Bokens initiativtagare och redaktörer är Gunnar Ternhag och Johnny Wingstedt. Gunnar Ternhag är professor i ljud- och musikproduktion vid Hög­skolan Dalarna och gästprofessor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Johnny Wingstedt är universitetslektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Innehåll:
På tal om musikproduktion. Begreppsbildning i ett nytt utbildningsämne – Gunnar Ternhag
Musikens industriella produktion: organisation, ekonomi och kultur – Johannes Brusila
Musikproduktion, kunskap och lärande – Petter Dyndahl och Siw Graabræk Nielsen
Musikproduktion – ett nytt ämne i högre utbildning – Gunnar Ternhag
Analog, digital och sampling – tre centrala begrepp – Tellef Kvifte
Vad är (egentligen) ett fonogram? – Tore Simonsen
Att kalla på Echo: musiken och rummet – Toivo Burlin
Filmljudteknikerns yrkesroll: tekniker eller konstnär? – Klas Dykhoff
Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar – Johnny Wingstedt
Metafunktioner, dieges och interaktivitet – Johnny Wingstedt
Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse – Jan Berg

Vi rekommenderar också… | Also recommended…