Sju minuter bland träd, gräs och blommor

Stefan Forssén           

48 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
20 s. SATB a cappella
Artikelnr: E-1319


Stefan Forssén fick en dikt att tonsätta. Det blev en komposition för kör a cappella, men lite väl kort för att ha en chans bland alla sånger på åtminstone två, tre minuter. Så han fick fler dikter på ett gemensamt tema: blommor, grönska, träd. Och det resulterade i en svit som tar uppskattningsvis sju minuter att framföra.

De sex dikter som ingår i sviten är följande:

Det är omöjligt säger du (Lars Forssell)
Sommardag (Werner Aspenström)
Mandelträdet (Nikos Kazantzakis)
Snön är alls inte snö (Inger Christensen)
Träden (Gösta Friberg)
Gräs (Gösta Friberg)