sommarhjärtat är

Staffan Storm   Gunnar Björling        

56 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
20 s. SATB divisi a cappella
Artikelnr: 1396


Den finlandssvenska poeten Gunnar Björling är en av den svenskspråkiga modernismens allra främsta lyriker. Hans minimalistiska, ordknappa dikter är i all sin enkelhet impressionistiskt associationsrika.
Tonsättaren Staffan Storm har valt ut fem dikter från Björlings samlingar, alla med ett naturnära sommartema och gett dem en kongenial (för att använda ett slitet epitet) tondräkt. Nedan en inspelning från albumet Sånger vid havet (2008) med Malmö Akademiska Kör och Orkester, under ledning av Daniel Hansson.