Sensommar

Claes af Geijerstam           

24.00 SEK

Information

En sång i nordisk, körlyrisk anda om den försvinnande sommaren, ”en svindlande sommarsekund”. Både text och musik av musikforskaren Claes af Geijerstam, Uppsala.

”Late summer”. A song in the quaint Nordic choral lyrical spirit, on the disappearing summer.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…