Sensommar

Claes af Geijerstam           

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. SATB
Artikelnr: E-1306


En sång i nordisk, körlyrisk anda om den försvinnande sommaren, ”en svindlande sommarsekund”. Både text och musik av musikforskaren Claes af Geijerstam, Uppsala.