Sensommar

Claes af Geijerstam           

Bo Ejeby Förlag

24 kr

Artikelnr: E-1306

En sång i nordisk, körlyrisk anda om den försvinnande sommaren, ”en svindlande sommarsekund”. Både text och musik av musikforskaren Claes af Geijerstam, Uppsala.