Sommarkväll efter regn

Stefan Forssén   Krister Gidlund        

28.00 SEK

Information

Poeten och bokförläggaren Krister Gidlunds dikt skildrar det titeln säger, en sommarkväll efter regn. En tidlös svensk stillhet.

För blandad kör a cappella (ackordanalys antyder möjligheten att ackompanjera sången).

”Summer night, after the rain”. Poet and book publisher Gidlund’s poem depicts what the title says, a summer evening after rain. A timeless Swedish silence. Accompaniment ad lib.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…