Strövtåg i hembygden

Hans Lundgren   Gustav Fröding        


Bo Ejeby Förlag
36 sidor. Durata ca 20 min. SSAA + klarinett och fagott. 2020.
Artikelnr: 1408

Kategorier: , ,

80.00 SEK

Information

”Fröding är en genial poet och en verskonstens mästare. Han är osvikligt rytmisk och rimmar på ett över­tygande självklart sätt. Att tonsätta Fröding är därför på ett sätt lätt. Det är lätt att göra visor av hans poesi, vilket ju också har gjorts i stort mått, men att sätta en komplex modernistisk musik till Frödings texter känns nästan som ett övergrepp. Poesins geniala enkelhet bör ledsagas av enkel musik.

Jag har därför valt att närma mig visan och folkmusiken och skrivit mestadels strofisk och ibland genomkomponerad enkel musik till de tre första dikterna, men har däremot i den sista förstärkt den allvarliga, välkända texten med något mer komplext tonspråk eftersom jag ändå aldrig skulle kunna skriva en så vacker körsats som David Wikander. Bättre då att fjärma sig så långt som möjligt från Wikanders väletablerade musik. Men jag har ändå inte kunnat låta bli att föra in några korta wikanderska citat, som möjligen kan roa, eller måhända irritera, den erfarna publiken eller koristerna.” – Hans Lundgren

 

Lyssna på Spotify.

A beautiful suite of music in a kind of folk ballad style, based on lyrics by verse master Fröding. For women’s choir, clarinet and bassoon.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…