Ingalill – med ritornell

Gunnar Eriksson (bearbetning)   Gustaf Fröding   Wilhelm Stenhammar     


Bo Ejeby Förlag
12 s. SATB + SATB a cappella. 2022.
Artikelnr: 1457

Kategorier: , ,

48.00 SEK

Information

Med anledning av att tonsättaren Wilhelm Stenhammars 150-årsjubileum firades 2021 beställde Sveriges Radio Berwaldhallen och Radiokören ny musik av bl.a. Staffan Storm och Gunnar Eriksson. I beställningen ingick att musiken skulle baseras på någon eller några Stenhammars många romanser.

Ingalill – med ritornell uruppfördes hösten 2021 av Radiokören, ledd av Erik Westberg, som också tillägnats kompositionen.

”Den centrala meningen i Frödings dikt är möjligen ’mitt halva kungarike är hälften av min sorg’ – åtminstone för mig en mystisk mening. Kanske kan man tänka så här: Jaget i Frödings dikt är inte en kung i en borg av rikedomar, utan en enkel man och diktare som endast har två ting att dela med sin älskade: sin kärlek och sin sorg.
I Stenhammars sång ger jag röst åt denna vädjande, osäkra, kanske oälskade människa och i ’ritornellen’, leker jag fram drömmen om tröst.
Detta betyder: enkel, nästan lite naiv visa (trots ibland högtidlig körsats) och som kontrast in i en klanglig drömvärld.” – Gunnar Eriksson

”Ingalill – with ritornello”. Based on music by composer W. Stenhammar, and written in honor of said composer’s 150th anniversary. The poem, in its essence sad yet loving, carries a dream of comfort for the protagonist, which the music is conveying.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…