Långt i försvunna tider

Staffan Storm   Wilhelm Stenhammar   Bo Bergman   Johan Ludvig Runeberg   Verner von Heidenstam


Bo Ejeby Förlag
16 s. SSAATTBB a cappella
Artikelnr: 1451

Kategorier: , ,

64.00 SEK

Information

Tre sånger efter Wilhelm Stenhammar omarbetade för kör.

Med anledning av att tonsättaren Wilhelm Stenhammars 150-årsjubileum firades 2021 beställde Sveriges Radio Berwaldhallen och Radiokören ny musik av bl.a. Staffan Storm och Gunnar Eriksson. I beställningen ingick att musiken skulle baseras på någon eller några av Stenhammars många romanser.

Staffan Storm har valt tre av dessa romanser: ”Stjärnöga”, ”Flickan knyter i Johannenatten” och ”Vore jag ett litet barn” till texter av Bo Bergman, Johan Ludvig Runeberg respektive Verner von Heidenstam.

”De tre sånger av Wilhelm Stenhammar jag valt anknyter mer till visa än till romans- och Liedtradition. Stenhammar är i dessa verk friare både i sin harmonik och stämföring, vilket jag utnyttjat och delvis förstärkt. Den visartade stilen inbjuder på ett annat sätt också till nya klanger och tonala färgningar. Jag har placerat sångerna i omgivande ordlöst material som relief och musikalisk reflexion. Här och där öppnar sig också inne i sångerna glipor där nytt material används som kontrast och fördjupning.” – Staffan Storm.

Det tresatsiga verket för kör a cappella uruppfördes hösten 2021 av Radiokören. Kören leddes av Erik Westberg, som också tillägnats kompositionen.

”Away in times long lost”. A suit of three lied/ballad songs based on music by composer W. Stenhammar, and written in honor of said composer’s 150th anniversary. Lyrics in Swedish.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…