Ubi caritas et amor

Mikael Carlsson           

28 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
5 s. SATB div. a cappella
Artikelnr: 1414


En klangrikt skön komposition av Mikael Carlsson.
A sonorous composition by Mikael Carlsson.

Lyssna på inspelning med Adolf Fredriks kyrkas kammarkör under ledning av Christoffer Holgersson.
Listen to the chamber choir of Adolf Fredrik’s church, Stockholm, directed by Christoffer Holgersson.

https://www.youtube.com/watch?v=PpqlNntw3a8