Ubi caritas et amor

Mikael Carlsson           

28.00 SEK

Information

En klangrikt skön komposition av Mikael Carlsson.

A sonorous composition by Mikael Carlsson.

Lyssna på inspelning på YouTube med Adolf Fredriks kyrkas kammarkör under ledning av Christoffer Holgersson.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…