Vindstilla vals

Fritz Sjöström   Gunnar Eriksson, arr        

28 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
2 s. SATB
Artikelnr: E-1371


En av Sveriges finaste och kanske mest förbisedda visdiktare är Fritz Sjöström. Till professionen var han konstnär och undervisade på Konstfack i Stockholm. Mycket tid tillbringade han på Fårö, där många av sångerna har hämtat sina motiv.

Vindstilla vals hör till dessa Fårö-visor. Gunnar Erikssons arrangemang tar väl tillvara den stillhet som texten och melodin förmedlar.

”Visan bör sjungas enkelt och gärna lite tunt i klangen. Frasering utifrån texten. Om instrumentalister deltar, kan sista takten i sista versen vara en utgångspunkt för improvisation i textens anda. Vindstilla vals kan gärna framföras i svit med Söt blomma, en annan av Fritz Sjöströms visor med inspiration från Fårö.” Gunnar Eriksson