Välkommen till ejeby.se

Nu laddar vi inför höstens begivenheter. Först Nordiskt Kyrkomusiksymposium i Göteborg 8-11/9. Sedan Bokmässan 22-25/9, danskt Korlederseminar i Askov 30/9-2/10 och FSK:s konvent på Ingesund 14-16/10.
På gång just nu: Daniel Fjellström: Nordisk vår (SATB + percussion duo), Sofia Söderberg, arr: Limu limu lima (två versioner: SATB och TTBB), Johanna Thür, arr: Tre Staffansvisor från västra Sverige (SSAA) m.fl. körnoter. Tetra: Tussa lulla – vaggvisor från världen och nya utgåvor av Gunnel Fagius & Eva-Katharina LarssonBarn i kör och Jörgen Dicander: Folkliga koraler från Dalarna.

Nyheter


Böcker/BooksBöcker/Books →
CDCD →
Top