Välkommen till ejeby.se

Senaste nytt för kör: Daniel Fjellström: Nordisk vår (SATB + percussion duo), Sofia Söderberg, arr: Limu limu lima (två versioner: SATB och TTBB), Johanna Thür, arr: Tre Staffansvisor från västra Sverige (SSAA). Mer på gång: Martin Åsander: Aftonport till evigheten. Tre dikter av Pär Lagerkvist (SATB). Tetra: Tussa lulla – vaggvisor från världen och nya utgåvor av Gunnel Fagius & Eva-Katharina LarssonBarn i kör och Jörgen Dicander: Folkliga koraler från Dalarna. Gunilla GårdfeldtScenkonst – en handbok i musik och teater.

Nyheter


Böcker/BooksBöcker/Books →
CDCD →
Top