Gloria

Emil Råberg           

40 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
12 s. SSAATTBB
Artikelnr: E-1388


Tonsättaren Emil Råberg har karaktäriserat sitt Gloria som en körfanfar! Det är ett jublande Gloria som smattrar som av trumpeter.