Prisa Herren

Emil Råberg           


Bo Ejeby Förlag
16 s. SATB divisi a cappella
Artikelnr: 1344

Kategorier: , ,

54.00 SEK

Information

Psaltarens 150:e psalm, med sina klingande cymbaler, strängaspel och flöjter, är naturligtvis en högst lämplig text för en jublande lovsång. Så här skriver tonsättaren Emil Råberg själv:

”Försök gärna att plocka fram de onomatopoetiska uttrycken för respektive instrument i texten. Jag ser varje modulering och mediantisk förflyttning som en tonartshöjning, så att musiken ständigt stegras som ett enda långt crescendo.”

”Praise the Lord”. A jubilant canticle from the Book of Psalms. ”Feel free to try to pick out the onomatopoeic expressions for each instrument in the text. I see every modulation, movement etcetera as a change of key signature, so that the music is constantly amplified as a single long crescendo.” – Emil Råberg

Recensioner | Reviews

”Det blir fantastiska klanger. Hela tiden. / … / Ruskigt roligt, avancerat och svårt. / … / Jag kan bara lyckönska den körledare som får sjunga det här verket med sin kör. Roligare, festligare och pampigare kan man knappast ha det.” – Charlotta Holmgren, Kyrkomusikernas tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…