God morgon kära fader

Tore Sunesson (arr)           

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
5 s. SATB a cappella
Artikelnr: E-1343


Staffansvisa som börjar lite beskedligt men blir allt busigare och i arrangemanget intensivare efter hand. Låt busigheten märkas i framförandet! Soloinsatser ad lib. Visan förekommer i olika varianter. Den här versionen är hämtad från Knut Brodins samling Julens visor samt inspirerad av Folk och Rackares skiva Stjärnhästen. Tore Sunesson