Staffansvisa från Nås

Tore Sunesson (arr)           

20 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. TBB
Artikelnr: E-1341


Staffansvisa med mycket humor och bus. Låt det märkas i framförandet!
Visan förekommer i olika varianter. Den här versionen är hämtad från Knut Brodins samling Julens visor samt inspirerad av Folk och Rackares skiva Stjärnhästen. – Tore Sunesson