Här är ann’dag jul i år

Tore Sunesson (arr)           

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag

Artikelnr: E-1342


En Staffansvisa som har ett visst vemod i sig. Men ta fasta på variation och låt busigheten märkas i framförandet.
Visan förekommer i olika varianter. Den här versionen är hämtad från Knut Brodins samling Julens visor samt inspirerad av Folk och Rackares skiva Stjärnhästen – Tore Sunesson