Hope & Future

Tormod Tvete Vik           

Bo Ejeby Förlag

24 kr

Artikelnr: E-1334

Hope & Future är två korta stycken för barn- eller diskantkör och piano till en text om sammanhållning, mångfald och musikens förenande språk med makt att förändra.

Musiken är en del av ett större verk, Suite for Hope (durata 7 min.), ursprungligen komponerat för blandad stråkorkester. En version för full symfoniorkester och kör fick sin premiär vid musiklägret Side By Side by El Sistema i Göteborg 2016.

Hope & Future are two short pieces for children’s or youth choir and piano about unity, diversity and the unifying language of music with the power of making a change.

The music is part of a larger work, Suite for Hope (durata 7 min.), originally composed for a

mixed string orchestra. In 2016 a full symphonic version with choir had its first performance at Side By Side by El Sistema, a Global Music Camp in Göteborg Sweden.

HOPE
Let us sing and play together
with the language of music.
Let us work for understanding,
make this world a better place.
Unity. Diversity.

FUTURE
Make this world a better place
with the power of music.
Make this world a better place for us!
Make this world a better place for us!