Hope & Future

Tormod Tvete Vik           


Bo Ejeby Förlag
6 s. SA + piano
Artikelnr: 1334

Kategorier: ,

28.00 SEK

Information

Hope & Future av norske Tormod Tvete Vik är två korta stycken för barn- eller diskantkör och piano till en text om sammanhållning, mångfald och musikens förenande språk med makt att förändra.
Musiken är en del av ett större verk, Suite for Hope (durata 7 min.), ursprungligen komponerat för blandad stråkorkester. En version för full symfoniorkester och kör fick sin premiär vid musiklägret Side By Side by El Sistema i Göteborg 2016.

Hope & Future are two short pieces for children’s or youth choir and piano about unity, diversity and the unifying language of music with the power of making a change.
The music is part of a larger work, Suite for Hope (durata 7 min.), originally composed for a mixed string orchestra. In 2016 a full symphonic version with choir had its first performance at Side By Side by El Sistema, a Global Music Camp in Göteborg Sweden.

HOPE
Let us sing and play together
with the language of music.
Let us work for understanding,
make this world a better place.
Unity. Diversity.

FUTURE
Make this world a better place
with the power of music.
Make this world a better place for us!
Make this world a better place for us!

Recensioner | Reviews

”Det är inkomponerat en vilja att sjunga om och om igen, mycket fascinerande. Klangrikt och samtidigt med ett starkt krav på uppfyllelse av textens önskan. / … / Min känsla är att barnen kommer att ta denna till sig, självklart och starkt.” – Charlotta Holmgren, Kyrkomusikernas tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…