Flykten valde oss. 3 körer SATB

Tormod Tvete Vik   Stig Dagerman        

54 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
SATB+SATB+SATB. 20 s.
Artikelnr: E-1331


Flykten valde oss av norske Tormod Tvete Vik är ett suggestivt «vandrande körverk» för 3 körer SATB till Stig Dagermans text som först publicerades i samlingen Dagsedlar 1953. Texten berör ett ständigt aktuellt tema och gestaltas musikaliskt genom att nyttja körernas placering och rörelser i förhållande till rummets naturliga akustik.

Verket var en beställning till Nääs Körfestival 2017 och uruppfördes av Härlanda Voices, Kören Saltstänk, Hemsjökören & Skallsjö Vokalensemble under ledning av dirigenten Gunno Palmquist.

Verket kan med fördel sjungas av körer på olika nivåer. Det finns ett förslag till en enkel koreografi. Till en början står de tre körerna placerade på olika ställen i lokalen, till exempel på scenen och på var sin sida av publiken. Publiken sitter eller står på detta sätt i musikens centrum. Efter ett tag sätter körerna igång en kollektiv vandring, där det slutliga målet är att forma en stor cirkel runt publiken. Verket tonar ut i ett långt slutackord under vilket en av körerna fortsätter sin vandring ut ur konsertlokalen medan de övriga sångarna blir stående kvar.

”Flykten valde oss” finns också i en reducerad version för kör SATB med solo eller mindre sologrupp i varje stämma. Denna version lämpar sig alltså för en kör i en mer konventionell sättning.

”Stig Dagermans text … är otroligt stark … Tormod Tvete Vik har lyckats fånga de stora massorna som är på väg: dubbel- eller trippelkörigt ger en god bild av sorlet och envisheten i vandrandet och i musiken … Musiken är vacker, täta klanger och något kärv.” Charlotta Holmgren, KMT

Läs mer om dikten och om uruppförandet!

Här är en inspelning från uruppförandet.