… and my silence holds every word

Sven Hagvil           


Bo Ejeby Förlag
12 s. SSAATTBB. 2017.
Artikelnr: 1299

Kategorier: , ,

36.00 SEK

I lager | In stock

Information

. . . and my silence holds every word kan sägas vara någon form av elegi, kanske en ”sorgesång över tillståndet i världen”. Över allt som är så svårt att ta till sig, förstå och acceptera: alla konflikter och krig världen över, alla katastrofer, all intolerans, rasism och främlingsfientlighet, men också tragedier i ens personliga närhet. Känslor som inte så lätt går att uttrycka i ord – därav ett ordlöst stycke.
Orden i titeln ingår egentligen i en dikt av Margareta Melin där hela meningen lyder: ”Ljuset rymmer alla färger och min tystnad alla ord.” – Sven Hagvil

Verket uruppfördes av Kammerchor Hannover 2015.

. . . and my silence holds every word may be seen as a kind of elegy, perhaps a “song of mourning for the state of our world”. For all that is hard to take in, understand and accept: all conflicts and wars around the world, all catastrophes, all intolerance, racism and xenophobia, but also tragedies in one’s personal relations. Feelings that are not so easily expressed in words – hence a piece without words.
The title comes from a poem by Margareta Melin and the full line reads: “The light holds all colours and my silence every word.” – Sven Hagvil
The work was premiered by Kammerchor Hannover in 2015. 

Lyssna på en bit ur stycket, från en inspelning av Kammerchor Hannover under ledning av Stephan Doormann.

Lyssna på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…