Dagen stiger. Svit för blandad kör

Sven Hagvil   Harry Martinson        


Bo Ejeby Förlag
24 s. Durata: ca 15 min. SSAATTBB a cappella. 2019.
Artikelnr: 1362

Kategorier: , ,

54.00 SEK

I lager | In stock

Information

Sven Hagvils tonsättning av några av Harry Martinsons texter bildar en svit i fem satser:

Dagen stiger (ur ”Sommarmorgon” i  Midsommardalen)
Svalkande förmåner (ur Glädjens art och sorgernas sortering)
Innan nuet brister (ur Vagnen)
Ett nytt språk måste komma (ur Sagoskog och fritt ur Svärmare och harkrank)
Rast (ur Vagnen)

”Det som jag trodde skulle resultera i en sång ledde istället till en hel svit om fem delar! Flera är ganska korta och därför blir duratan inte mer än uppemot en kvart.
Martinsons innehållsliga bredd och djup är ju omvittnat och det var väl därför det blev som det blev; jag ville visa på detta men samtidigt också skapa en helhet, en enhet. Det gav ju också mig en möjlighet att visa min egen bredd inom komponerandet, i det här fallet inom en tämligen tonal ram men för den skull inte enkel och lättfunnen – tvärtom bitvis ganska krävande. Detta tycker jag kan stämma väl in på Martinsons författarskap, hans ’naturfilosoferande’ utgör ofta sannerligen inget ’lätt’ tankegods.
Den helhet jag formulerat med hjälp av olika texter består som synes av begreppet ’dagen’. Ursprunget till den idén kom från just ’Dagen stiger’ – en text som jag burit med mig i många år och flera gånger använt som utgångspunkt i kompostionsundervisning, en uppgift i något slags tonmåleri. Nu fick jag anledning att själv pröva på uppgiften!
Också sång nr 4 är hämtad ur ett prosaiskt sammanhang. Där har jag själv – i den senare delen – självsvåldigt satt ihop några starka meningar (från några sammanhängande sidor) som i sig kanske inte känns så dikt-/sångmässiga men som därmed gav anledning till en mer genomkomponerad tonsättning. Den får därmed stå lite i nödvändig kontrast till de andra sångerna.” – Sven Hagvil

Harry Martinson-sällskapet bjöd in tonsättare att skriva musik för kör till en konsert som arrangerades i Göteborg hösten 2018. Musiken uruppfördes av RilkeEnsemblen och Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör. Av de inkomna verken publiceras några på Bo Ejeby Förlag:

Aniara sång 13 (Jonas S Bohlin)
Aniara sång 101 (Jonas S Bohlin)
Dagen stiger (Sven Hagvil)
Där blåklinten slog en bro (Agneta Sköld)
I lövfällningstid (Mikael Carlsson)
Kväll i inlandet (Jonas S Bohlin)
Natt (Anders Emilsson)

”The day rises”. A suite based on five poems by the Swedish Nobel laureate Harry Martinson: Dagen stiger, Svalkande förmåner, Innan nuet brister, Ett nytt språk måste komma, Rast. The composer connected different texts apparently consisting of the term ’day’.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…