Där blåklinten slog en bro

Agneta Sköld   Harry Martinson        

36 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
8 s. SSAATTBB a cappella
Artikelnr: E-1357


”När jag läste Harry Martinsons dikt ’Där blåklinten slog en bro’ kom en bild av en dallrande het sommardag inför mig. Kände barndomsvibbar, den blå blåklinten i åkrarnas gula fält, känslan av mättnad, allt stilla. Och mitt i denna värme en annan passion, den mellan de två älskande. Dessa bilder gav sedan fart åt det musikaliska förloppet; det stillastående mot ett allt intensivare tillstånd.” – Agneta Sköld

Harry Martinson-sällskapet bjöd in tonsättare att skriva musik för kör till en konsert som arrangerades i Göteborg hösten 2018. Musiken uruppfördes av RilkeEnsemblen och Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör. Av de inkomna verken publiceras några på Bo Ejeby Förlag:

Aniara sång 13 (Jonas S Bohlin)
Dagen stiger (Sven Hagvil)
Där blåklinten slog en bro (Agneta Sköld)
Kväll i inlandet (Jonas S Bohlin)
Visa (Mikael Carlsson)