Kväll i inlandet

Jonas S Bohlin   Harry Martinson        


Bo Ejeby Förlag
2 s. SATB a cappella
Artikelnr: 1355

Kategorier: , ,

24.00 SEK

Information

Kväll i inlandet ingår i en samling stycken med texter från olika sammanhang och tider ur Harry Martinsons författarskap. De två första, denna sång och Aniara sång 13, beställdes av RilkeEnsemblen 2018. Dessa två dikter anspelar på varandra. Aniara, en metafor över mänsklighetens öde i ett oändligt ödsligt universum – ’vår vilsegång är ännu djupare än först vi trott’. Kväll i inlandet, en stilla betraktelse vid en insjö – ’Här finns en skirhet som ingen märker’. Det kongeniala i dessa två ytterligheter bildar en kongruens som öppnar för nya reflektioner över deras innehåll.
Varje kör kan själv välja i vilken ordning sångerna ska framföras. Ytterligare verk kommer att läggas till denna samling.
Chromatic Congruence är ett samlingsnamn för kompositioner som bygger på en ny harmonisk struktur. Det är en dur/moll-harmonik med nya ackord-progressioner. Det unika är att den byter tonart varje takt vilket leder till att varje grundton är tillfällig.” – Jonas S. Bohlin

”Evening Inland”. Words by 1974’s Nobel Prize in Literature laureate Martinson, in a composition based on chromatic congruence which means that the song gets a new key in each bar.

 

Harry Martinson-sällskapet bjöd in tonsättare att skriva musik för kör till en konsert som arrangerades i Göteborg hösten 2018. Musiken uruppfördes av RilkeEnsemblen och Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör. Av de inkomna verken publiceras några på Bo Ejeby Förlag:

Aniara sång 13 (Jonas S Bohlin)
Aniara sång 101 (Jonas S Bohlin)
Dagen stiger (Sven Hagvil)
Där blåklinten slog en bro (Agneta Sköld)
I lövfällningstid (Mikael Carlsson)
Kväll i inlandet (Jonas S Bohlin)
Natt (Anders Emilsson)

Se och hör RilkeEnsemblen sjunga Kväll i inlandet under ledning av Gunnar Eriksson i Växjö domkyrka 28 april 2019 på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…