Aniara sång 101

Jonas S Bohlin   Harry Martinson        

28 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
3 s. SATB
Artikelnr: E-1369


Aniara sång 101 ingår i en samling stycken med texter från olika sammanhang och tider ur Harry Martinsons författarskap. Förutom denna finns hittills Aniara sång 13 och Kväll i inlandet. Dessa dikter anspelar på varandra. Aniara, en metafor över mänsklighetens öde i ett oändligt ödsligt universum – ”vår vilsegång är ännu djupare än först vi trott”, ”Jag efter jag brast sönder och försvann”; Kväll i inlandet, en stilla betraktelse vid en insjö – ”Här finns en skirhet som ingen märker”. Det kongeniala i dessa  ytterligheter bildar en kongruens som öppnar för nya reflektioner över deras innehåll.

Sångerna kan sjungas var för sig och om de framförs samlat är ordningen mellan dessa valfri. Ytterligare verk kommer att läggas till denna samling.

”Chromatic Congruence” är ett samlingsnamn för kompositioner som bygger på en ny harmonisk struktur. Det är en dur/moll-harmonik med nya ackord-progressioner. Det unika är att musiken ständigt byter tonart vilket leder till att varje grundton är tillfällig.