Aniara sång 101

Jonas S Bohlin   Harry Martinson        


Bo Ejeby Förlag
3 s. SATB. 2019.
Artikelnr: 1369

Kategorier: , ,

28.00 SEK

I lager | In stock

Information

Aniara sång 101 ingår i en samling stycken med texter från olika sammanhang och tider ur Harry Martinsons författarskap. Förutom denna finns hittills Aniara sång 13 och Kväll i inlandet. Dessa dikter anspelar på varandra. Aniara, en metafor över mänsklighetens öde i ett oändligt ödsligt universum – ”vår vilsegång är ännu djupare än först vi trott”, ”Jag efter jag brast sönder och försvann”; Kväll i inlandet, en stilla betraktelse vid en insjö – ”Här finns en skirhet som ingen märker”. Det kongeniala i dessa  ytterligheter bildar en kongruens som öppnar för nya reflektioner över deras innehåll.

Sångerna kan sjungas var för sig och om de framförs samlat är ordningen mellan dessa valfri. Ytterligare verk kommer att läggas till denna samling.

”Chromatic Congruence” är ett samlingsnamn för kompositioner som bygger på en ny harmonisk struktur. Det är en dur/moll-harmonik med nya ackord-progressioner. Det unika är att musiken ständigt byter tonart vilket leder till att varje grundton är tillfällig.

Harry Martinson-sällskapet bjöd in tonsättare att skriva musik för kör till en konsert som arrangerades i Göteborg hösten 2018. Musiken uruppfördes av RilkeEnsemblen och Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör. Av de inkomna verken publiceras några på Bo Ejeby Förlag:

Aniara sång 13 (Jonas S Bohlin)
Aniara sång 101 (Jonas S Bohlin)
Dagen stiger (Sven Hagvil)
Där blåklinten slog en bro (Agneta Sköld)
I lövfällningstid (Mikael Carlsson)
Kväll i inlandet (Jonas S Bohlin)
Natt (Anders Emilsson)

Se och hör RilkeEnsemblen sjunga Aniara sång 101 under ledning av Gunnar Eriksson i Växjö domkyrka 28 april 2019 på YouTube.

Song no. 101 from Nobel laureate Harry Martinson’s space poem Aniara, published in 1956. The music is based on ”chromatic congruence”, where the music constantly changes key. Composer Jonas Bohlin is previously well known for his opera Tristessa. 

Vi rekommenderar också… | Also recommended…