Natt

Anders Emilsson   Harry Martinson        

30 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
8 s. SATB divisi
Artikelnr: E-1372


Anders Emilsson, född 1963, är tonsättare, klarinettist, organist och dirigent. Som organist är han verksam i Järfälla församling och som klarinettist i Blåsarsymfonikerna.

Harry Martinson-sällskapet bjöd in tonsättare att skriva musik för kör till en konsert som arrangerades i Göteborg hösten 2018. Musiken uruppfördes av RilkeEnsemblen och Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör. Av de inkomna verken publiceras några på Bo Ejeby Förlag:

Aniara sång 13 (Jonas S Bohlin)
Dagen stiger (Sven Hagvil)
Där blåklinten slog en bro (Agneta Sköld)
Kväll i inlandet (Jonas S Bohlin)
Natt (Anders Emilsson)
Visa (Mikael Carlsson)