Inter arma caritas

Henrik Dahlgren   Henri Dunant   Folke Bernadotte     


Bo Ejeby Förlag
6 s. SATB a cappella
Artikelnr: 1380

Kategorier: , ,

32.00 SEK

Information

”När Henri Dunant år 1863 började Röda Korsets verksamhet, gav han organisationen följande motto: INTER ARMA CARITAS – ’Mellan vapnen (d.v.s. under kriget) barmhärtighet’. Vad som sedan hänt, inte minst de erfarenheter vi gjort efter det andra världskriget, väcker en längtan att få utvidga detta motto till POST ARMA CARITAS – ‘Efter vapnen barmhärtighet’. Och en gång i framtiden skall mänskligheten kanske nå det mål, som skulle kunna uttryckas i orden: PRO ARMIS CARITAS – ’I stället för vapen barmhärtighet’.” (Slutorden i Folke Bernadottes bok I stället för vapen.)
Boken I stället för vapen skrevs av Folke Bernadotte i slutet av livet och utgavs bara några dagar före hans död. Den ses av många som hans testamente, men tyvärr har hans hopp om framtiden ännu inte slagit in, 70 år senare.” – Henrik Dahlgren

“When Henri Dunant, in 1863, first introduced the Red Cross, he gave the organisation the following motto: INTER ARMA CARITAS, which translates into ‘In war, charity’. What later followed, not least the events of the Second World War, awakens a longing to expand this motto into POST ARMA CARITAS, ‘Following war, charity’. And in the future, the human race may possibly attain what could be expressed as: PRO ARMIS CARITAS, ‘Instead of arms, charity’.” (The closing words of Folke Bernadotte’s book Instead of Arms.) The book Instead of Arms, written by Bernadotte near the end of his life, was published only days before he was killed. It is widely regarded as his testament, but sadly, his hopes for a better future have not yet materialized 70 years later.”Henrik Dahlgren

Recensioner | Reviews

”Dahlgren använder körens hela register och kan få ut en fullödig klang med modesta medel. Stycket kan nog låta svårare än vad det är och har sin givna plats i tiden runt FN-dagen.” – Joakim Olsson Kruse, Kyrkomusikernas tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…