Låt människan. Sånger om en bättre jord 1

Gunnar Eriksson   Bo Ejeby   Anders Dejke     


Bo Ejeby Förlag
47 s. SATB + piano ad lib. Proprius 1981.
Artikelnr: 3011

Kategorier: , , ,

49.00 SEK

Information

En samling sånger och arrangemang som tillkommit i huvudsak kring Göteborgs kammarkör och Ljungskile folkhögskolas musiklinje. Något andas de väl 70-tal, men tyvärr har deras innehåll inte förlorat mycket av sin aktualitet. Det rör sig alltså om sånger som kanske kan kallas politiska.

Ett parallellt häfte, Viska du vind, innehåller visor med viss betoning på natur och miljö. En cd med samma titel innehåller flera av dessa sånger.

”Let humanity”. This booklet contains a set of ballads from the 70’s, more or less political, with takes on nature and the environment, solidarity and international relations. The second part of this edition is called ”Viska du vind” and contains of eleven songs. All texts in Swedish.

INNEHÅLL | Contents:

Chilensk Maria (Dejke)
Denna jord är vår (Theodorakis)
Visa till Karin (Biermann)
Uppmuntran (Biermann)
Det är vårt liv här (Sonnevi & Ejeby)
Diverus (Olofsson)
Lasarus (Olofsson)
Gerillasoldatens ord (Heraud & Källman)
Låt människan (Branting, Ejeby & Forssén)
Nu sjunker bullret (Thunberg & Eriksson)
Oktober (Forssell & Ejeby)

Vi rekommenderar också… | Also recommended…