Flykten valde oss. SATB och soli

Tormod Tvete Vik   Stig Dagerman        

54 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
SATB + soli. 19 s.
Artikelnr: E-1332


Flykten valde oss är ett suggestivt «vandrande körverk» för blandad kör med solo eller mindre sologrupp i varje stämma av norske Tormod Tvete Vik. Stig Dagermans dikt, som först publicerades i Dagsedlar 1953 berör ett ständigt aktuellt tema och gestaltas musikaliskt genom att nyttja körens placering och rörelser i förhållande till rummets naturliga akustik.

Verket var en beställning till Nääs Körfestival 2017 och uruppfördes i sin treköriga version av Härlanda Voices, Kören Saltstänk, Hemsjökören & Skallsjö Vokalensemble under ledning av dirigenten Gunno Palmquist.

För den kör som önskar framföra verket med en enkel koreografi: Till en början står körsångarna placerade på olika ställen i lokalen, till exempel på scenen och på sidorna om publiken. Publiken sitter eller står på detta sätt i musikens centrum. Efter ett tag sätter sångarna igång en kollektiv vandring, där det slutliga målet är att forma en stor cirkel runt publiken. Verket tonar ut i ett långt slutackord under vilket en av solisterna fortsätter sin vandring ut ur konsertlokalen medan de övriga sångarna blir stående kvar.

Verket finns också i sin ursprungliga version för tre blandade körer.

”Stig Dagermans text … är otroligt stark … Tormod Tvete Vik har lyckats fånga de stora massorna som är på väg: dubbel- eller trippelkörigt ger en god bild av sorlet och envisheten i vandrandet och i musiken … Musiken är vacker, täta klanger och något kärv.” Charlotta Holmgren, KMT

Läs mer om dikten och om uruppförandet!

Här finns en inspelning från uruppförandet med 3 körer.